Společnost CARTec motor, s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.
 

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresu
 • údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie
 • žádosti o zkušební jízdy a účasti na předváděcích akcích
 • údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny
 • osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu

Správcem údajů je:

 • CARTec motor, s.r.o., Mariánské nám. 5, Brno, 617 00, Česká republika
 • tel.: 545 233 556, info@cartec.cz
 • IČ: 25583719, DIČ: CZ25583719
 • společnost je registrována u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35796

Přístup k údajům:

 • mají výhradně zaměstnanci zákaznických služeb a pracovníci marketingu
 • nevyužíváme služeb žádného zpracovatele údajů, Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně

Účelem zpracování údajů je:

 • zasílání informací, reklamních materiálů a nabídek
 • prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, pravidelné pošty nebo telefonických hovorů

Vaše práva a opravné prostředky:

 • poskytování osobních údajů je dobrovolné, souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat
 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na vymazání
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (odmítnout specifické komunikační kanály)